Algemene voorwaarden wandelschoenen-store

1) Algemeen
Wandelschoenen-store is een gedeponeerde handelsnaam van Snowcountry BV, geregistreerd onder KVK #69102570, gevestigd aan de Stoutenburgerlaan 17B, 3836 PC Stoutenburg-Noord in Nederland.
Het BTW nummer van All-summits Outdoor VOF is BTW-nummer: NL857735019B01
Door bij Wandelschoenen-store een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Wandelschoenen-store akkoord gaat. Wandelschoenen-store heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Door digitale weergave van de foto’s en films op onze website en in onze brochures en tevens kleurinstellingen van uw beeldscherm, kunnen de kleuren van de door ons geplaatste foto's in onze webshop niet voor 100% gegarandeerd worden. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Wandelschoenen-store hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Wandelschoenen-store aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Wandelschoenen-store worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Wandelschoenen-store heeft verstrekt.
2) Toepasselijkheid
A) Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Wandelschoenen-store zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
B) Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door ons lees Wandelschoenen-store is ingestemd.
C) Wandelschoenen-store behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
D) Omdat Wandelschoenen-store in Nederland gevestigd, en de website in Nederland gehost is, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
KVK-nummer: 69102570
3) Overeenkomsten
A) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
B) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.Wandelschoenen-store.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wandelschoenen-store garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4) Prijzen / Aanbiedingen
A) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
B) Alle aanbiedingen van Wandelschoenen-store zijn vrijblijvend en Wandelschoenen-store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
C) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
D) Wandelschoenen-store aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Wandelschoenen-store het recht de bestelling te weigeren.
5) Betaling
A) Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL, Paypal en d.m.v. bankoverschrijving worden betaald.
B) Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Wandelschoenen-store is bijgeschreven.
C) Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
6) Bijdrage bezorgkosten
Wandelschoenen-store rekent GEEN order-, verzend- en of retourkosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen tussen klant en Wandelschoenen-store. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van spoed of express zendingen.
7) Retourzendingen
A) Je kunt binnen 30 dagen je aankoop herroepen, zonder opgaaf van reden. Dit heet de "zichttermijn". Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. Als je meerdere artikelen in één keer besteld hebt, kun je herroepen tot 30 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Na herroeping heb je nog 14 dagen om het artikel naar ons terug te sturen. 
B) Na ontvangst van je retour betalen we je het volledige aankoopbedrag (met verzendkosten) terug binnen uiterlijk 14 dagen na je herroeping mits het product is ontvangen. In de meeste gevallen betalen we je binnen enkele dagen het aankoopbedrag terug.
C) Je kan je bestelling op verschillende manieren herroepen: via retouren (rechts bovenin de website), via email helpdesk@wandelschoenen-store.nl of telefonisch 085 7500 166. 
D) Het artikel moet dan uiteraard ongebruikt zijn en compleet met, indien redelijkerwijs mogelijk, de oorspronkelijke verpakking. Het passen van kleding en schoenen is geen enkel probleem. Als je schoenen past doe dit dan altijd binnenshuis. Indien je het product beschadigd hebt, kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen.
E) De kosten voor retourzending zijn voor onze rekening als je gebruikt maakt van het door ons aangeleverde PDF retourlabel, je kan dan je bestelling afgeven bij een UPS pickup point..
F) Je bestelling op eigen kosten retourzenden mag ook, dit kan bijvoorbeeld via een postkantoor, de kosten daarvoor zijn circa €6,95. Zelf gemaakt verzendkosten kunnen achteraf niet bij ons gedeclareerd worden.
G) Na ontvangst van een retourzending wordt het aankoopbedrag, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, doorgaans binnen 3-5 dagen op de rekening waarmee je betaald hebt teruggestort.
8) Omruilen
We hebben er bij Snowboots-shop voor gekozen om geen gebruik te maken van (om)ruilen. We vinden namelijk dat een ruilprocedure voor zowel jou als klant als ook voor ons vaak een onnodig omslachtig proces is.Wil je toch graag een andere maat of product? Retourneer dan het oude product en plaats via onze website vervolgens een nieuwe bestelling. Het openstaande bedrag van je retourzending wordt na ontvangst gewoon op je rekening teruggestort. Op deze manier heb je razendsnel het gewenste product in huis en hoef je niet te wachten tot wij het product hebben omgeruild, dit voorkomt ook fouten en eventuele teleurstellingen.
9) Levering
A) De door Wandelschoenen-store opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
B) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
C) Het grootste deel van ons assortiment bestaat uit standaard artikelen welke in het winterseizoen doorlopend verkrijgbaar zijn. Deze zijn in de regel op voorraad en/of binnen enkele dagen te leveren. Er zijn echter ook veel "fashion"producten (bijvoorbeeld Sweet kleding) welke veelal niet meer bij te bestellen zijn en daarvoor geldt dan ook op=op. Het kan dus sporadisch voorkomen dat u een product bestelt welke niet meer te leveren is. Wij stellen u hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. Samen kunnen we eventueel naar een passend alternatief zoeken. Indien u al vooraf geld heeft overgemaakt wordt dit uiteraard zo snel mogelijk teruggestort.
D) Het kan voorkomen dat Wandelschoenen-store een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Wandelschoenen-store houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.
E) Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen terugbetaling plaatsvinden.
F) Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
G) De bestelling wordt door Wandelschoenen-store in samenwerking met PostNL, UPS of een andere koeriersdienst bij u afgeleverd.
10) Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wandelschoenen-store verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
11) Schade
Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die (ernstig) beschadigd is, moet je ons hiervan op de hoogte brengen en een mail sturen naar helpdesk@wandelschoenen-store.nl Je mag het pakket bij ernstige schade ook gewoon weigeren aan de deur. Meld de schade altijd binnen 3 dagen na ontvangst bij helpdesk@wandelschoenen-store.nl . Wacht je langer dan deze 3 dagen, dan kan er geen claim meer worden ingediend en kunnen zowel wij als de transporteur niet meer aansprakelijk gesteld worden. Voor alle gemelde gevallen zal Wandelschoenen-store een onderzoek aanvragen bij de transporteur, die in ieder geval 3 tot 5 weken de tijd heeft om dit onderzoek af te sluiten.
12) Garantie
Voor door Wandelschoenen-store geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Wandelschoenen-store vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens is Wandelschoenen-store wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij hier ten allen tijde voor zorg dragen.
13) Persoonsgegevens
A) Wandelschoenen-store zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
B) Wandelschoenen-store neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving in acht.